Dotkni se své duše

Vykročte a buďte sami sebou

POZNÁNÍ DUŠE

KONZULTACE

KURZY

 

MENTORING

 

Nabídka láskyplného vedení a služeb

ROZBOR

Je hluboký vhled do Vašeho plánu duše, který Vám pomůže pochopit, kam v životě směřujete. Odhalí dary a výzvy, které si Vaše duše pro svůj osobní růst vybrala a jak v každodenním životě žít v radosti, rovnováze a prosperitě. 

KONZULTACE 1:1

Pomůžu Vám odhalit první krok poznání kým skutečně jste a kam směřujete. Vykročte směrem k sobě a staňte se naplno sami sebou. Je to výzva, která pomáhá, překonat stíny a omezení, které Vám mohou bránit v rozkvětu Vašich skrytých potenciálů a  darů.

MENTORING 1:1

Provedu vás procesem proměny zevnitř a integrace. Poskytnu Vám bezpečný prostor, kde se můžete  otevřít svým darům a prosperitě ukrytými za vašimi zraněními. Jsem zde, abych Vám pomohla postavit se vašim stínům a nefunkčním vzorcům a inspirovala vás k nalezení vlastní síly.

ZÁKLADNÍ KURZ OBLIČEJOVÉ JÓGY

Tento ucelený on-line kurz Vás doslova probudí do života a rozzáří Vás jak navenek tak uvnitř. Obsahuje cviky, masáže, self-care rutinu i facelift mindset, tento balíček 4 týdenní nauky a praxe vám pomůže zjemnit vrásky, zlepšit kontury tváře a nejen vypadat mladší, ale i tak se cítit.

Obličejová jóga jako cesta k láskyplnosti

DOBRO-BOOK

Je to výsledek celostního přístupu k nastavení mysli, který jsem se za léta svého osobního růstu osvojila a následně nastavila. V dobro-booku můžete díky dobro-zvykům zažehnout zázraky transformace a manifestace díky svému přístupu k sobě.

ZÁKLADNÍ KURZ

Tento ucelený on-line kurz Vás doslova probudí do života a rozzáří Vás jak navenek tak uvnitř. Obsahuje cviky, masáže, self-care rutinu i facelift mindset, tento balíček 4 týdenní nauky a praxe vám pomůže zjemnit vrásky, zlepšit kontury tváře a nejen vypadat mladší, ale i tak se cítit.

WORKSHOP FACE YOGY (pobyt, víkend)

Provedu vás procesem základního uvědomění a principů omlazení. Rozzáříte svou tvář i sebe zevnitř. Ranní lekce obsahu ranní rituál, rozcvičku. Naučíte se aktivovat obličejové svaly pomocí cviků. Večerní lekce jsou zaměrěné na uvolnění a regeneraci.

AstroSymbolon, sebepoznání jako krok k celistvosti

DATUM NAROZENÍ

Vaše datum zrození, hodina a místo Vám dává jedinečnou dynamiku, vesmírné vibrace, záměr a směřování Duše v tomto vtělení. Poselství a rozbor PLÁNU DUŠE obsahuje jedinečné informace.

HVĚZDNÉ KRÁLOVSTVÍ:

Natální horoskop můžeme nazvat naším královstvím, kde se duše rozhodla narodit, růst. Je to vhled do podstaty pochopení přínosu astrologických planet, domů a znamení Jak tyto vlivy pochopit a využít a realizovat ve svém životě.

AURA INTEGRITA a VYZAŘOVÁNÍ

Vnitřní autorita a integrita je podstatou našeho vyzařování. Jak správně využít naše přirozené vyzařování určuje, zda se nám bude dařit nebo půjdeme proti své přirozené energii a to nám v životě působí tlaky, nedorozumění nebo odpor. Informace a znalost fungování svého typu AURY je jako zasadit poslední chybějící puzzle do skládačky pro strategii a správné fungování energetického systému.

 

ZÁMĚR INKARNACE DUŠE

Karmický bod je velmi důležitý pro pochopení souvislostí ve vývoji duše. Upozorňuje nás na karmické lekce, které má duše v tomto životě zvládnout. S každým slovem a s každým činem, které jsou v souladu s principy našeho karmického bodu, se přibližujeme i ke splnění svého hlubšího životního úkolu a jsme tím i víc v souladu se sebou. Karmický bod je realizační potenciál jak se vymanit z koloběhu „utrpení“ díky podílu každé duše na „posvátném zranění“ lidstva. Jak zažehnout cestu k míru a harmonii uvnitř sebe a následným odrazem ve svých harmonických vztazích.

Tarotová numerologie jako klíč k harmonizaci vztahů

ČÍSLA ODRAZ VESMÍRNÉ ENERGIE

Numerologie nám odkrývá podstatu našeho zrození. Využití znalostí klíčových čísel své duše je cesta k porozumění svému energetickému systému v životě. Datum zrození nám poskytuje vhled do skutečných výzev a směřování naší duše.

ARCHETYP DUŠE

Archetyp duše je prastarý systém moudrosti, který nám umožňuje pochopit, kým skutečně jsme. Učí nás porozumět sama sobě i svému okolí, kam doopravdy směřujeme a co potřebujeme k naplněnému, šťastnému životu.

ARCHETYPY VZTAHŮ

Archetypy vztahů nám ukazují hlavní téma našeho vztahu s druhým člověkem – úkol, poslání, to, co se naše duše mají skrze vztah naučit. Jakmile tento úkol pochopíme, vymaníme se z roli oběti, pochopíme, proč se nám opakují pořád ty samé výzvy a naučíme se je využít pro svůj vlastní růst.

ZÁZNAM MINI KURZU TAROTOVÉ NUMEROLOGIE – JAK ŽÍT HARMONICKÉ VZTAHY

Objednej si záznam 2denního kurzu a zjisti, jaký úkol si pro tento vztah vaše duše vybraly! Díky pochopení archetypů duše zijstíš, na čem je třeba zapracovat, abys mohla zažehnout změnu a vnést do svých vztahů větší harmonii a naplnění.

AMRITA Fasciální prána pro zachování vnitřní rovnováhy.

AMRITA PRÁNA

Je to holistický a celostní přístup k omlazení díky vědomého pohybu a kultivaci dechu na jemnohmotné a buněčné úrovni.

FASCIÁLNÍ PRÁNA

Kultivace dechu je cesta k čerpání zdrojové energie. Tato terapie pomalým vědomým dechem, aktivací mantry Óm a postupného prohlubování dechové pauzy dochází k přepolování těla ze sympatikus na parasympatikus, kde dochází k regeneraci a uvolnění. Fasciální pránické dýchání udržuje tělo v funkčním nastavení, kde může docházet k relaxaci a zachování základního tonusu pohybového aparátu. Tento základní tonus má schopnost zachovávát optimální nastavení pro naší vnitřní rovnováhu.

MYOFASCIÁLNÍ UVOLNĚNÍ TP (TRIGGER POINT)

Myofasciální spouštěcí body (trigger points) jsou hypersenzitivní, hmatatelně zatvrdlá místa v oslabeném a zkráceném svalu nebo jeho fascii. Tyto body po zatlačení bolí. Nalézáme je obzvlášť na svalovém úponu, ve šlachách, fascii a na periostu.

Vznik a jejich odstranění – Řada stresorů, buď fyzických (záněty a přetížení), nebo psychických (stres), muže představovat počátek aktivity spouštěcího bodu a vyvolat myofasciální bolest. Když se jednou takový bod vytvoří, pak přetrvává, aniž by byly nutné další podněty. Spouštěcí bod je na pohmat citlivý zatvrdlý okrsek ve svalových snopcích. Tyto body zřídkakdy jsou osamocené, často jsou sdružené a vzájemně se ovlivňují v různých segmentech. Tento fakt podtrhuje nutnost vyšetřit (a následné ošetření) od hlavy až k patě.

Naše

FOTOGALERIE

SPOJTE S MARCI!

Kontakt

Email

marci@poznaniduse.cz

l

Adresa pro písemnosti a reklamace

Tolstého 39, 794 01 Krnov

Kontaktní osoba

Marcela Windsor-Topolská