Jak Být FLOW   Chcete se naučit přirozeně meditovat? Stačí se naučit se Být FLOW Jak se naučit Být v přirozeném stavu Přitomnosti? Co je to ten přirozený stav Bytí v přítomnosti ? K tomu nám pomáhá sebe nastavení se do stavu Flow = přirozené plynutí (Bytí) v Přitomnosti Flow  neboli plynutí je v józe využívano zejména pro popis přechodu z pozic do pozic jako přirozený, plynulý přechoch v souladu s dechem. Pro opravdovou hloubku tohoto slova nám ještě chybí připojit mysl. Do stavu FLOW se...