Meditace je jako láska, stavem o který se neusiluje, který se "pouze" stane skutečností.   Na první pohled skrze mysl vás napadne co má společného meditace a láska?. V jednoduchosti je to tentýž stav, akorát jinak projevený, který nelze pochopit či dosáhnout myslí, zde hraje prim bezpodmínečnost srdce. Na první zdání jde o úplně jinou záležitost, říká naše mysl. Meditace je duchovní technika, jak dojít k osvícení a blaženosti, je součástí cesty, kde se usiluje o dosažení tohoto stavu. ...