Unikátní výklady

Hvězdný PLÁN DUŠE

 

Hvězdný PLÁN tvé Duše 1

Z pohledu ASTROLOGIE

 

Hvězdný PLÁN tvé Duše 2

Z pohledu TAROTOVÉ NUMEROLOGIE

Hvězdný PLÁN tvé Duše 3

Poselství z ASTROLOGIE a TAROTOVÉ NUMEROLOGIE

 

Hvězdný PLÁN DUŠE

Vaše datum zrození, hodina a místo Vám dává jedinečnou dynamiku, vesmírné vibrace, záměr a směřování Duše v tomto vtělení.

Unikátní vhled a výklad PLÁNU DUŠE 1-3 obsahuje jedinečné informace:

Připravte se na mnoho „AHA“ momentů.

HVĚZDNÉ KRÁLOVSTVÍ DUŠE :

Natální horoskop můžeme nazvat naším královstvím, kde se duše rozhodla narodit, růst jako princ (VŮLE) a princezna (CITLIVOST) v jedné osobě, aby nakonec spravedlivě jako král (SVÉBYTNÁ UCELENÁ BYTOST) v něm harmonicky (s LÁSKYPLNOSTÍ ) nezávisle a svobodně (EMOČNĚ ZRALÁ A VĚDOMÁ DUŠE) kraloval. Je to vhled do podstaty pochopení přínosu astrologických planet, domů a znamení a jak tyto vlivy pochopit a využít a realizovat ve svém životě. Astrovhled je intuitivní vhled na horoskop z pohledu celoživotních vlivů a aktuálních vlivů.

VESMÍRNÉ ČÍSELNÉ VIBRACE:

Numerologie nám odkrývá podstatu našeho zrození. Využití znalostí klíčových čísel své duše je cesta k porozumění svému energetickému systému v životě. Datum zrození nám poskytuje vhled do skutečných výzev a směřování naší duše. Energetické duchovní cykli nám ukazují co si duše vybrala za směřování a záměr. První cyklus je nejdůležitější a začíná rokem dozráním duše. Jde o roky 27-36 dle archetypu osobnosti.

WISDOM TAROT:

Je prastarý systém moudrosti a symbolická mapa vědomí. Mapa vědomí obsahuje tarot obraz veškerých lidských zkušeností a prožitků, odhaluje skrytá poselství a rozšiřuje náš pohled jak na nás samotné, tak na souvislosti naší existence. Tato mapa vědomí nám pomáhá pochopit sebe sama a slouží pro náš osobní růst.

ARCHETYP DUŠE: 

Je energetická matrice  a typ inkarnace duše, který říká co si duše zvolila za svůj vývoj a úkol v tomto vtělení, aby mohla dosáhnout co nejlepšího pokroku, kvantového skoku směrem k naplnění svého potenciálu a využití svých darů. Je to náš vnitřní guru, náš vnitřní hlas.

ARCHETYP OSOBNOSTI:

Je projev osobnosti (jak nás vnímá okolí) ve vnějším světe a inkarnační cesta k objevení svých největších schopností a talentů, prostřednictví moudrosti Tarotu a klíčových číselných vibrací, jejichž obsah nese odpovědi. Jsou zrcadlem a prostředníkem k navázaní kontaktu s vnitřním vedením (nitrem, duší, skutečným či vyšším Já)

AURA DUŠE:

Vnitřní autorita a integrita je podstatou našeho vyzařování. Jak správně využít naše přirozené vyzařování určuje, zda se nám bude dařit nebo půjdeme proti své přirozené energii a to nám v životě působí tlaky, nedorozumění nebo odpor. Informace a znalost fungování svého typu AURY je jako zasadit poslední chybějící puzzle do skládačky pro strategii a správné fungování energetického systému.

ZÁMĚR DUŠE:

Karmický bod je velmi důležitý pro pochopení souvislostí ve vývoji duše. Upozorňuje nás na karmické lekce, které má duše v tomto životě zvládnout. S každým slovem a s každým činem, které jsou v souladu s principy našeho karmického bodu, se přibližujeme i ke splnění svého hlubšího životního úkolu a jsme tím i víc v souladu se sebou. Karmický bod je realizační potenciál jak se vymanit z koloběhu „utrpení“ díky podílu každé duše na „posvátném zranění“ lidstva.

 

NÁSTROJE VHLEDU DO DUŠE

VHLEDAngl. insight – jeden ze základních pojmů označující psychickou aktivitu, která vytváří svou zdánlivou spontaneitou „efekt okamžitosti“ v procesu řešení problémů. Rozumí se tím náhlé nalezeni řešení bez subjektivní zdůvodnitelnosti této skutečnosti.

SATORI toto slovo japonského původu vystihuje definici vhledu, jež vyjadřuje náhlý průlom zevnitř. Tento průlom nelze vynutit, je to spontánní záplava vědění z hloubky našich buněk ze samotného DNA. Jde o velmi transformační proces, kde skutečným projevem je jednoduchost, přinášející sebou efektivitu.

VCÍŤENÍ  Angl. Empathy – je základním nástrojem psychoterapie. Jde o schopnost promítnout své vlastní „já“ do psychického obrazu druhého člověka takovým způsobem, který vyvolá souznění a následné porozumění, postupující od emotivní k racionální rovině.
Jde o emocionální proces, jenž předpokládá porozumět druhému při zachování vlastní identity

V našem DNA je neuvěřitelná materie obsahující veškeré vzpomínky celého lidského druhu, včetně dřívější životních forem. Jsou zde uloženy informace a  především zkušenosti. Vcítění je velmi hluboký prožitek být uvnitř, doslova stát se divokou šelmou, květinou nebo konkrétním ovocem.

Nedílnou součástí vcítění je umění naslouchat, zde se neomezuje jen na sluch skutečným projevem je nasloucháním celou bytostí.

KOMUNIKAČNÍ KANÁL – jde o kognitivní kvalitu  (komuniké)  a smyslově odečitatelný způsob přenosu od odesílajícího k přijímajícímu. Komunikační kanál, je realizován buď v rámci přímé (interakční, vzájemné), nebo nepřímé (zprostředkované, jednostranné) komunikace. Jde o napojení se frekvenci, vibraci, éter.

Napojením se na komunikační kanál není věštba, a jejím výsledkem není věštění budoucnosti.

AKÁŠA – je kosmická knihovna záznamů všeho co bylo je a bude tzv. „kosmická paměť“ pro dnešní pojetí je výstižné pojmenování „energetické informační pole“.

Akášické Záznamy jsou kompendium  všech lidských událostí, myšlenek, vědomosti, lidských zkušeností a historii vesmíru. Tyto záznamy se neustále aktualizují a je možné se k nim dostat vyladěním se na jejich frekvenci, astrální projekcí nebo v hluboké hypnóze.

Jsou to záznamy zakódované v naší DNA a v nefyzické rovině existence známé jako rovině éterické.

Akasha je sanskrtské slovo pro pojmenování éteru nebo atmosféry.

SYNCHRONICITA = vzájemná přitažlivost a souvztažnost vyjádřená rčením: „nic není náhoda“

 SMYSL – KARMA – VZTAHY

Jejich posláním je, abychom nezapomněli svoji minulost a mohli se z ní poučit. Napomáhají tak našemu duchovnímu a duševnímu růstu.

Slovo karma znamená čin, zákon akce a reakce. Znamená také paměť – informace uložené v ákášických záznamech, z nichž čerpá naše podvědomí, které jsou pozitivní i negativní. Okolí nám zrcadlí následky našich dřívějších rozhodnutí. Poučením se z chyb je možný svobodný vývoj, změna, proměna. Nic není náhoda a vše prospívá rozvoji.

Vztahy k ostatním jsou neustále pokračujícím procesem, z něhož se můžeme hodně dozvědět o sobě. Duše jsou k sobě přitahovány, aby se naučily druhé milovat a vzájemně si odpouštět. Osvojení těchto dvou věcí je předpokladem duchovního růstu a pokroku. Na konci tohoto procesu se člověk stává společníkem Stvořitele.

Pojetí vztahů, kde si je slepice i vejce vzájemnou příčinou i důsledkem. To je božská dichotomie.

KONTEPLACE, metody napojení a čtení záznamů

Metody např. uvolňovací techniky, dechové techniky, meditace, kontemplace, alchymické a transmutační poznání sebe sama.

 

https://www.facebook.com/yogakrnov.cz

 PROPOJME SE

ON-LINE POSLELSTVÍ A VÝKLADY

POTKEJME SE

OSOBNÍ SETKÁNÍ A VÝKLADY

 

Aktuální on-line kurzy

Dovolte si Být sami sebou bez podmínek

Provedu Vás na vaší cestě k sobě, stačí vykročit.

Marci Windsor-Topolská

Jsem průvodkyně, poselkyně, multipotencialistka se zaměřením na předávání informací HVĚZDNÉHO PLÁNU DUŠE.

Je zakladatelka studia s více jak 12-ti letou praxi v oblasti jógy a osobního rozvoje. Je lektorka kurzů pro uplné začátečníky. Poskytuje individuální konzultace jak z oblasti filosofie jógy, meditace, tak z alternativních duchovních nauk jako je Astrologie, Tarotová numerologie a zejména to co sama uchopila a uvedla do praxe. Od roku 2009 pořádá kurzy pro poznání DUŠE a jejícho směřování.

Cesta do středu je nauka rovnováhy a vede k ní mnoho cest, stačí jen vykročit směrem k sobě.

 

Nepamatuji si ani jednu hmotnou věc, kterou jsem si pořídila v průběhu první poloviny loňského roku. Za co jsem ale nesmírně vděčná je, že jsem investovala čas a peníze do kurzu Čakraterapie – důvěřuji svému vnitřnímu kompasu pod vedením Marcelky Windsor Topolské. Pod vedením ženy, která nás jemně vedla a směrovala k poznání sebe samých na naší cestě ke spokojenosti, vyrovnanosti, radosti a štěstí. Sedm tříhodinových setkání se ženami na stejné vlně ve velmi příjemné atmosféře. Mezi jednotlivými setkánimi jsme měly vždy 2 až 3 týdenní „pauzy“. Slovo pauza je záměrně v uvozovkách. Byl to čas na vstřebávání tématu, byl to čas na praktické úkoly, které jsme dostávaly. Byl to čas na vyhodnocení toho co jednotlivci funguje, na zavedení si toho co funguje do denního režimu, byl to čas na sepsání poznatků ke kterým se člověk vrací.

Důležité je vyzdvihnout význam slov vedla a směrovala, protože radílků, lektorů, školitelů, kteří přesně ví, co má ten druhý dělat je kolem nás více než dost. Toto ale není styl Marcely, takže tohoto se neobávejte, ale ani to neočekávejte.

Rok se s rokem sešel a jak s oblibou říkám „Jediná konstanta je změna“. K velké změně došlo začátkem roku i u mě. Někdy se to prostě tak stane, že Vás potká onemocnění, které Vám převrátí život vzhůru nohama. U mě borelióza odhalená téměř po roce. A vy jste najednou ze dne na den doma, vaše práce jde stranou,  na aktivity nemáte energii, Vaše psychika a sebevědomí je na nule a duše se také kamsi vytratí …..

A tehdy nesmírně oceníte to, že jste trénovali v době, kdy bylo vše OK a že jste trénovali S NĚKÝM KDO VÍ. Že znáte věci, které Vám pomohou se odrazit od pomyslného dna.

Marcelko děkuji

Alexandra Nyklová

Your content goes here.

Jméno

Your content goes here. 

Jana