individuální konzultace

Poradenství 

 

Objednávky

Marcela Windsor-Topolská

Tel. 603296778

Email: rozkvetzdravi@centrum.cz

Skype: Marcela Windsor Top

Osobní Konzultace

Konzultační hodiny:

Út-Čt. 10-18hod. dle tel. domluvy předem

Kde: Mikulášská 61, 794 01 Krnov

On-line

 

Konzultační hodiny:

Po-Čt: 10-18hod. dle tel. domluvy předem

Konzulatace SKYPE, WHATS UP

 

Víte že si můžete dovolit Být?  Záměrem rozhovoru je naladění se na nejlepší možnosti jak nejlépe uvolnit vše co Vás tíží. Každý jsme na své cestě, máme prožitky a naše inteligentní tělo na to reaguje. Máte-li dlouhodobější či akutní tělesné symptomy, bolesti je ideální čas přijit tomu na ZUB, co je příčinou a odevzdat to. Už samotné vyjádření slov nahlas je krásná terapie a může Vás nasměrovat k Vaší cestě, být spokojenější, uvolněnější, vědět kým jste, kam směřujete a co proto můžeme udělat, může vyvanout s rozhovoru. Stačí jen vykročit. Těším se na společné putování a rozhovor.

Proč právě se mnou? Já věřím, že každý je připraven v momentě kdy se rozhodne udělat, byť nepatrný kruček směrem ven, dopředu, k sobě. Věřím ve Vás, že to zvládnete. Stačí když uvěříte v sebe a mne poctíte svou důvěrou. Neslibuji zázraky ani rychlé triky, jen prostý přirozený proces sebepoznání, změny a vědomí návratu k Sobě v lásce a hojnosti.

Vaše průvodkyně Marcela

PORADENSTVÍ  /  KONZULTACE

Vyjádřením svých pocitů, myšlenkových pochodů dochází k uvědomování si dané skutečnosti jasněji a dochází k zvědomnění skrytých příčin aktuálních postojů, pocitů a bolestí. Již první konzultace má okamžitý efekt tzv.“ aha efekt“ s kterým lze následně vědomě pracovat.

(např. bolest, emocionální naladění, myšlenkový vzorec, obtížná situace)

PSYCHOTERAPIE – Hlavním nástrojem a léčebným aktem je kognitivně naladěný rozhovor vedoucí k nalezení, uchopení a pochopení příčiny, projektované do aktuálního stavu jako důsledek.

Proces změny, obnovy obohacuji o nástroje a metody sebepoznání pro bdělý rozkvět tělesného zdraví, psychické spokojenosti a duševního klidu.

(Tělo – fyzické procesy, Mysl – emoční vzorce chovaní, Duše – smysl života)

NÁSTROJE A METODY

VHLEDAngl. insight – jeden ze základních pojmů označující psychickou aktivitu, která vytváří svou zdánlivou spontaneitou „efekt okamžitosti“ v procesu řešení problémů. Rozumí se tím náhlé nalezeni řešení bez subjektivní zdůvodnitelnosti této skutečnosti.

SATORI toto slovo japonského původu vystihuje definici vhledu, jež vyjadřuje náhlý průlom zevnitř. Tento průlom nelze vynutit, je to spontánní záplava vědění z hloubky našich buněk ze samotného DNA. Jde o velmi transformační proces, kde skutečným projevem je jednoduchost, přinášející sebou efektivitu.

VCÍŤENÍ  Angl. Empathy – je základním nástrojem psychoterapie. Jde o schopnost promítnout své vlastní „já“ do psychického obrazu druhého člověka takovým způsobem, který vyvolá souznění a následné porozumění, postupující od emotivní k racionální rovině.
Jde o emocionální proces, jenž předpokládá porozumět druhému při zachování vlastní identity

V našem DNA je neuvěřitelná materie obsahující veškeré vzpomínky celého lidského druhu, včetně dřívější životních forem. Jsou zde uloženy informace a  především zkušenosti. Vcítění je velmi hluboký prožitek být uvnitř, doslova stát se divokou šelmou, květinou nebo konkrétním ovocem.

Nedílnou součástí vcítění je umění naslouchat, zde se neomezuje jen na sluch skutečným projevem je nasloucháním celou bytostí.

KOMUNIKAČNÍ KANÁL – jde o kognitivní kvalitu  (komuniké)  a smyslově odečitatelný způsob přenosu od odesílajícího k přijímajícímu. Komunikační kanál, je realizován buď v rámci přímé (interakční, vzájemné), nebo nepřímé (zprostředkované, jednostranné) komunikace. Jde o napojení se frekvenci, vibraci, éter.

Napojením se na komunikační kanál není věštba, a jejím výsledkem není věštění budoucnosti.

AKÁŠA – je kosmická knihovna záznamů všeho co bylo je a bude tzv. „kosmická paměť“ pro dnešní pojetí je výstižné pojmenování „energetické informační pole“.

Akášické Záznamy jsou kompendium  všech lidských událostí, myšlenek, vědomosti, lidských zkušeností a historii vesmíru. Tyto záznamy se neustále aktualizují a je možné se k nim dostat vyladěním se na jejich frekvenci, astrální projekcí nebo v hluboké hypnóze.

Jsou to záznamy zakódované v naší DNA a v nefyzické rovině existence známé jako rovině éterické.

Akasha je sanskrtské slovo pro pojmenování éteru nebo atmosféry.

SYNCHRONICITA = vzájemná přitažlivost a souvztažnost vyjádřená rčením: „nic není náhoda“

SMYSL – KARMA – VZTAHY

Jejich posláním je, abychom nezapomněli svoji minulost a mohli se z ní poučit. Napomáhají tak našemu duchovnímu a duševnímu růstu.

Slovo karma znamená čin, zákon akce a reakce. Znamená také paměť – informace uložené v ákášických záznamech, z nichž čerpá naše podvědomí, které jsou pozitivní i negativní. Okolí nám zrcadlí následky našich dřívějších rozhodnutí. Poučením se z chyb je možný svobodný vývoj, změna, proměna. Nic není náhoda a vše prospívá rozvoji.

Vztahy k ostatním jsou neustále pokračujícím procesem, z něhož se můžeme hodně dozvědět o sobě. Duše jsou k sobě přitahovány, aby se naučily druhé milovat a vzájemně si odpouštět. Osvojení těchto dvou věcí je předpokladem duchovního růstu a pokroku. Na konci tohoto procesu se člověk stává společníkem Stvořitele.

Pojetí vztahů, kde si je slepice i vejce vzájemnou příčinou i důsledkem. To je božská dichotomie.

KONTEPLACE, metody napojení a čtení záznamů

Metody např. uvolňovací techniky, dechové techniky, meditace, kontemplace, alchymické a transmutační poznání sebe sama.

ASTROLOGIE – GENOVÉ KLÍČE  – ARCHETYPY

 ASTROLOGIE – Astrologické vlivy, okolnosti, výzvy i dary si duše vybírá a vstupuje na svět v určitou dobu záměrně, protože právě ta doba je nejvhodnější pro její další vývoj. Proto pochopení vlivu planet jako cíleného přístupu k informacím má účelnost pro svobodnou volbu a směřování dalšího rozvoje osobnosti i životního poslání.

GENOVÉ KLÍČE jsou informace zakódované v lidském DNA. Existuje 64 univerzálních atributů vědomí. Každý GK je multidimenzionálním portálem do našeho vnitřního bytí s účelem aktivovat náš vyšší životní záměr a umožnit setkání s božskou podstatou.

GK rozdělujeme na 3 frekvenční pásma. Stín je frekvenční pásmo zahrnující veškeré lidské utrpení. Toto pásmo vychází z prastarých nervových spojů (tzv. plazí mozek) založených na individuálním přežití a mající přímou souvislost se strachem. Naše stínové frekvence jsou výzvy k uvědomění si skrytých tvůrčích proudů stínových frekvencí směrem ven z jejich sevření. Naše utrpení se tak stává zdrojem našeho spasení. Přestáváme být obětí a započínáme cestu k naplnění potenciálu našeho génia, tvůrce záměru k dosažení frekvence bezpodmínečné lásky, která je naší pravou podstatou.

V těchto frekvencích zpracováváme i svůj díl světové karmy neboli posvátného zranění. Neseme si posvátné zranění vtištěné v okamžiku početí, probuzení je vnitřní cesta vedoucí za hranice našeho utrpení. Šest esenciálních zranění lidstva – potlačování, popíraní, stud, odmítnutí, vina, a oddělenost. Linie ovlivňují naše vztahy, naše vrozené tendence, vzorce chování, jak reagujeme na vnější okolí. Ve Venušině sekvenci na cestě sebepoznání odhalíme jedno z nich a otevřeme se mu.

DAR – objevení našeho génia

TAROT ARCHETYPŮ – je obrázkové znázornění pro přímý vhled k informacím životních okruhů poznání, výzev a směřování k naplnění životního poslání.

 

https://www.facebook.com/yogakrnov.cz

 objednávka

Konzultace on-line

Online poradenství

Po dohodě termínu potvrďte rezervaci 1 osoba / 60 min.

Termin na tel. objednání: 603296778

GNÓTHI SEAUTON

Dovolte si Být sami sebou bez podmínek

Provedu Vás na vaší cestě k sobě, stačí vykročit.

MARCELA WINDSOR-TOPOLSKÁ

MARCELA WINDSOR-TOPOLSKÁ

Poradenství na základě rozhovoru

Nepamatuji si ani jednu hmotnou věc, kterou jsem si pořídila v průběhu první poloviny loňského roku. Za co jsem ale nesmírně vděčná je, že jsem investovala čas a peníze do kurzu Čakraterapie – důvěřuji svému vnitřnímu kompasu pod vedením Marcelky Windsor Topolské. Pod vedením ženy, která nás jemně vedla a směrovala k poznání sebe samých na naší cestě ke spokojenosti, vyrovnanosti, radosti a štěstí. Sedm tříhodinových setkání se ženami na stejné vlně ve velmi příjemné atmosféře. Mezi jednotlivými setkánimi jsme měly vždy 2 až 3 týdenní „pauzy“. Slovo pauza je záměrně v uvozovkách. Byl to čas na vstřebávání tématu, byl to čas na praktické úkoly, které jsme dostávaly. Byl to čas na vyhodnocení toho co jednotlivci funguje, na zavedení si toho co funguje do denního režimu, byl to čas na sepsání poznatků ke kterým se člověk vrací.

Důležité je vyzdvihnout význam slov vedla a směrovala, protože radílků, lektorů, školitelů, kteří přesně ví, co má ten druhý dělat je kolem nás více než dost. Toto ale není styl Marcely, takže tohoto se neobávejte, ale ani to neočekávejte.

Rok se s rokem sešel a jak s oblibou říkám „Jediná konstanta je změna“. K velké změně došlo začátkem roku i u mě. Někdy se to prostě tak stane, že Vás potká onemocnění, které Vám převrátí život vzhůru nohama. U mě borelióza odhalená téměř po roce. A vy jste najednou ze dne na den doma, vaše práce jde stranou,  na aktivity nemáte energii, Vaše psychika a sebevědomí je na nule a duše se také kamsi vytratí …..

A tehdy nesmírně oceníte to, že jste trénovali v době, kdy bylo vše OK a že jste trénovali S NĚKÝM KDO VÍ. Že znáte věci, které Vám pomohou se odrazit od pomyslného dna.

Marcelko děkuji

Alexandra Nyklová

Your content goes here.

Jméno

Your content goes here. 

Jana