Tarotová Numerologie

 

NUMEROLOGIE

Vaše datum zrození, hodina a místo Vám dává jedinečnou dynamiku, vesmírné vibrace, záměr a směřování Duše v tomto vtělení.

VESMÍRNÉ ČÍSELNÉ VIBRACE:

Numerologie nám odkrývá podstatu našeho zrození. Využití znalostí klíčových čísel své duše je cesta k porozumění svému energetickému systému v životě. Datum zrození nám poskytuje vhled do skutečných výzev a směřování naší duše.

Váš cílový záměr i jednotlivé karmické trojúhelníky Vám odkryjí souvislosti toho, co jste již ukončili v minulosti, z čeho můžete čerpat a to, co jste si naplánovali a prožíváte nyní a především jak lépe se orientovat ve směrování duše pro harmonizaci vašeho života a vašich vztahů.

ARCHETYPY

 

Archetypy jsou tady od nepaměti. Známe je mimo jiné i z pohádek a legend – každá postava je představitelem určitého archetypu (hrdina, kouzelník, princezna, moudrý stařec…) Každý má své typické vlastnosti, silné a slabé stránky i nenahraditelnou roli v celém příběhu.

Stejně tak si svůj archetyp volí i naše duše. Určuje tak, kým budeme v tomto životě a jakou životní roli budeme naplňovat.

Archetyp duše je prastarý systém moudrosti, který nám umožňuje pochopit, kým skutečně jsme. Učí nás porozumět sama sobě i svému okolí, kam doopravdy směřujeme a co potřebujeme k naplněnému, šťastnému životu.

Archetypy vztahů nám ukazují hlavní téma našeho vztahu s druhým člověkem – úkol, poslání, to, co se naše duše mají skrze vztah naučit. Jakmile tento úkol pochopíme, vymaníme se z roli oběti, pochopíme, proč se nám opakují pořád ty samé výzvy a naučíme se je využít pro svůj vlastní růst.

Co je to ARCHETYP DUŠE

✴ Archetyp duše je prastarý systém moudrosti, který nám umožňuje pochopit, kým skutečně jsme.

✴ Archetypy jsou tady od nepaměti. Známe je mimo jiné i z pohádek a legend – každá postava je představitelem určitého archetypu (hrdina, kouzelník, princezna, moudrý stařec…)

✴ Každý má své typické vlastnosti, silné a slabé stránky i nenahraditelnou roli v celém příběhu.

✴ Stejně tak si svůj archetyp volí i naše duše. Určuje tak, kým budeme v tomto životě a jakou životní roli budeme naplňovat.

✴ Učí nás porozumět sama sobě i svému okolí, kam doopravdy směřujeme a co potřebujeme k naplněnému, šťastnému životu.

KARMA A VZTAHY

SMYSL – KARMA – VZTAHY

Naší přirozeností je usilovat o harmonické vztahy.

Jejich posláním je, abychom nezapomněli svoji minulost a mohli se z ní poučit. Napomáhají tak našemu duchovnímu a duševnímu růstu.

Tento růst je odrazem našeho nejzákladnějšího vztahu, a to je vztah k Duši.

Pro harmonickou involuci nám pomáhá zachovávat funkční energetické pole SEBE SAMA 0 – Duše, 1 – Já, 2 – Ostatní.

Slovo karma znamená čin, zákon akce a reakce. Znamená také paměť – informace uložené v ákášických záznamech, z nichž čerpá naše podvědomí, které jsou pozitivní i negativní. Okolí nám zrcadlí následky našich dřívějších rozhodnutí. Poučením se z chyb je možný svobodný vývoj, změna, proměna. Nic není náhoda a vše prospívá rozvoji.

Vztahy k ostatním jsou neustále pokračujícím procesem, z něhož se můžeme hodně dozvědět o sobě. Duše jsou k sobě přitahovány, aby se naučily druhé milovat a vzájemně si odpouštět. Osvojení těchto dvou věcí je předpokladem duchovního růstu a pokroku. Na konci tohoto procesu se člověk stává společníkem Stvořitele.

Pojetí vztahů, kde si je slepice i vejce vzájemnou příčinou i důsledkem. To je božská dichotomie.

Zažíváš situace, které chceš pochopit a změnit ?

Opakují se ti ve vztazích pořád ty stejné problémy a nepříjemné situace?

Necháváš se okolím snadno ovlivnit a cítíš že to chceš změnit?

Toužíš vystoupit z bludného kruhu hádek, obviňování a neporozumění?

Chceš zlepšit vztah s partnerem, rodiči nebo sourozenci?

Přeješ si do vztahů vnést více porozumění, lásky, respektu a harmonie?

Jsou-li odpovědi ANO

Odhal a poznej svůj ARCHETYP DUŠE a VZTAHŮ díky záznamu mini kurzu VZTAHOVÁ HARMONIE.

partnerský soulad

JAK ŽÍT HARMONICKÉ VZTAHY,

 aneb Tarot a numerologie jak ji neznáte.

 

Objednej si záznam 2denního kurzu a zjisti, jaký úkol si pro tento vztah vaše duše vybraly! Díky pochopení archetypů duše zijstíš, na čem je třeba zapracovat, abys mohla zažehnout změnu a vnést do svých vztahů větší harmonii a naplnění.

CO ZJISTÍŠ a ODHALÍŠ

Výpočtem archetypu duše získáš svůj kód, budeme ho nazývat tarotovou základnou. 

Tarotová základna je tvůj osobní kód DUŠE, který ti odhalí tvé hlavní dary, směřování a bloky, které ti brání v naplnění harmonických vztahů.

  Archetyp osobnosti a duše ti roz klíčí to nejdůležitější téma vyššího záměru duše a osobního rozvoje, pro zažehnutí změny po které toužíš.

  Výpočtem tvého konkrétního ARCHETYPU VZTAHŮ s partnerem (manžel, dítě, rodič atd.) odhalíš vaše karmické téma, co jste si jako duše před narozením vybrali.

  „21 témat ARCHETYPŮ VZTAHŮ ti pomůže odhalit co si spolu máte odžít, aby jste došli k naplnění.“

Co tě v záznamu kurzu čeká?

  1. DEN: Seznámení s Archetypem duše, výpočet vlastního archetypu, jeho silných a slabých stránek, úkolů a výzev

Datumem narození si svůj archetyp volí i naše duše. Určuje tak, kým budeme v tomto životě a jakou životní roli bude chtít naplňovat.

  1. DEN: 21 archetypu vztahů, které aktuálně žiješ a jak mohu zažehnout změnu a vnést do svých vztahů větší harmonii a naplnění

Archetypy vztahů nám ukazují hlavní téma našeho vztahu s druhým člověkem – úkol, poslání, to, co se naše duše mají skrze vztah naučit. Jakmile tento úkol pochopíme, vymaníme se z roli oběti, pochopíme, proč se nám opakují pořád ty samé výzvy a naučíme se je využít pro svůj vlastní růst.

 

Co obsahuje ZÁZNAM MINI KURZU?

Získáš 120 minut dlouhé záznamy vysílání, které proběhlo v FB skupině. Informace jsou plné „AHA“ momentů, při odhalování Kdo skutečně Jsi a kam směřuješ, díky poznání Archetypu duše a zmapování svých aktuálních vztahů.

Co budeš k záznamu potřebovat?

 

1. Záznam

Jen tvé datum narození, ze kterého si společně vypočteme tvůj osobnostní ARCHETYP DUŠE.

2. Záznam

DATUM narození tvého aktuálního nejdůležitějšího VZTAHU: partner, rodič, dítě, sourozenec.