Z jógové lektorské praxe:

Vědomá jóga vnikla postupným formováním vlastní lektorské praxe. Vcítěním se do sebe, klientek.

Co je to, co by mě i jim přineslo největší užitek a účinek? Když jsem svou praxi začínala v roce 2008, často mi byly kladeny otázky typu“ jóga je příliš těžká, krkolomná, pozice v očích potencionálních klientek jejich těly neproveditelné. V této době bylo in v pohybu dynamika. Zumba byla na svém vrcholu, aerobik byl už širokou veřejnosti dávno přijat jako součástí pohybových aktivit, za to jóga byla u nás doslova v plenkách. Jóga v lidech stále vzbuzovala emoce nedosažitelnosti, nebo byla oděná do tajemství  cizích názvů (sanskrtské pojmy pozic a dechových technik), zvukových projevů (zpívání manter) a plná tělesné i duševní disciplíny (pravidelnost, askeze, pravidla), která působila na venek odpudivě.  Já si začala formovat cestu někde v půli západního pojetí pohybu a východního. Dala sem se cestou funkčního zdravotního cvičení ruku v ruce s jógovou filosofií pro sjednocení, harmonizaci těla i mysli. Zaměřila jsem se na pomalé provedení, odlehčených ásan, s důrazem na pohybové omezení západní civilizace, jako je sedavé zaměstnání, bolesti páteře a přetížení mysli. Relaxační protahování směřující k jednoduchosti a snadné proveditelnosti si brzo našlo své klientky.

Mé odpovědi byly jako nabídky vyzkoušení si něčeho co nás láká zakusit,  o čem dlouho mluvíme, ale doposud první krok jsme neučinily.

Ano učíme se správný nádech i výdech pro dosažení, přirozeného uvolnění  těla i mysli.  Ne, nedáváme si v první hodině nohu za hlavu ani jiné krkolomné pozice, které znáte z fotek. Ano celou hodinu se koncentrujeme, naše pozornost směřuje do konkrétního bodu, místa v přítomnosti. Ano koordinujeme dech a pohyb.  Ano prvních 21 dnů, vše nové se neustále opakujeme a jemně kontroluje správnost provedení, tělo si vytváří zdraví prospěšný návyk. Ano praxe je pravidelné, nejlépe do 48 hodin opakování, toho samého. Ano těchto prvních 40 dní je důležitý pro další jógovou praxi. Ano pokud cvičím každý den, po 40 dní, pak mohu pozorovat výsledek po uplynutí této doby. Pokud cvičím jedenkrát týdně, 40 dní se ve skutečnostech projeví po 40 týdnech, kdy mohu pozorovat adekvátní výsledky.  Z výše uvedeného je jógínská disciplína, dlouhotrvající dobrý zvyk, který podporuje naše komplexní zdraví. Tato cesta je o vlastním přístupu k sobě, zahrnující mnoho benefitů, které si na té cestě ve většině případů zamilujete, v bodě, kdy k pravé podstatě jógy dozrajete.  S věkem nebo vlastní praxí si cestu najdete, pokud na ní vykročíte.

Po několika letech své praxe, mi začalo docházet, že vědomá jóga je ten balíček, který mohu předávat a inspirovat své klientky. Mé lekce byly protknuté slovním doprovodem, mým hlasem, který zněl místností s příjemnou hudbou, zaměřená na regeneraci těla a uvolnění mysli. I já jako lektorka praktikuji při lektorování vědomou jógu. Ano jsem svá, jsem v lekcích přítomná, soustředěná na to, co chci předat. V období vnitřní krize jsem se při lektorování odpoutala a vyladila. Když má Srdce, Duše splín, nakonec splynutí s dechem a přijmutí toho co nemohu změnit, zaměřením pozornosti na to co změnit mohu, sama sebe, vždy vyvane nová cesta, šance, motivace či příležitost. Ano i to je vědomá jóga přenesená do vlastního života a životní praxe. Emoce, pocity jsou hluboce spjaty s dechem, klíčem se mohou stát energetické centra, čakry a techniky k jejich zušlechtění. Na splíny a emoce pomáhají dechová cvičení, mantry a sebepoznání.  Často to začíná „pouhým“ fyzickým cvičením a končívá „pro ty, kdo chce“ sebepoznáním a sjednocením.  Každá lektorka, lektor dává kus své jedinečnosti do své praxe. Ano ta jedinečnost je „hrozně“ nakažlivá. Dala vniknout jógovým směrům, věhlasným učitelům, GURU, který jsou hodni následování.  Jak se přichytáte, že chcete jógu poznat do hloubky, vykročili jste na svou jógovou pouť. Dnes v roce 2017 máme mnoho jógových směrů, studií a festivalů, kde si můžete vyzkoušet a najít si tu svou Vědomou jógu.

Jak poznáte že je vědomá? Neulpíváte na vnějším rozptýlení (srovnávání, soupeření, dosažení jógových úspěchů, uznání) Jdete přirozenou cestou dovnitř (otevření se, důvěra, oddanost, citlivost a jemnost k sobě)

Vědomá jóga je pro vás a jenom o vás. Ano jako lektor vás mohu doprovázet. Ne nemohu vám cestičku za vás ušlapat. Mohu se svámí podělit o mé zkušenosti a ponaučení se z vlastních chyb. Ne nezaručím vám jejich neopakování. Ano mohu vás inspirovat, nadchnout, doprovázet po nějaký čas. Ne nemohu vám zajistit pokroky a výsledky, bez vašeho přičinění. Ano mohu vám ukázat jak na to, pokud budete chtít vykročit. Ne nemohu vám ukázat nic, dokud nevykročíte. Ano budu mít radost, pokud si mne vyberete a nebudu se zlobit, pokud poslechnete sami sebe a řeknete mi, že vám to nevyhovuje. Vnímání a naslouchání sebe sama je součástí sebepoznání a vše co zvládnete na poli jógovém můžete přenést a aplikovat na poli životním. To je nejhlubší podstata jógy, vyvěrající s přirozenosti člověka, pochopení jeho poslání jako individuální vtělení, jak se vymanit z koloběhů života, zrození a smrti dosažením blaženosti,  sjednocení se s jednotou, dosažením osvícení. V tom Vám mohou pomoct vznešené pravdy Mistrů.

Buddhův nadčasový výrok potvrzuje význam vlastní jedinečnosti dovršenou vlastním zušlechťováním na všech úrovních Bytí i vlastní jógovou praxí. Někdy je považován za prvního jogína.

„ mé učení je jako prám, na němž se lidé mohou dostat na druhý břeh. Mnozí z nich si bohužel pletou prám s břehem“

Guatama BUDDHA

Typy pro vědomou praxi:

  • Důraz je kladen na vnímání sebe. Ano je to tu, opět sebepozorování s láskou a ohleduplností se postupně propracováváme do hlubin svého Já, odkrýváme plátek po plátku jako cibuli, vše co bylo do teď, vše nefunkční, co nás nenaplňuje si zvědomujeme. Od teď vědomě krok za krokem.
  • Dech je základ – Naladění se na dech, je jak naladit se na božskou jiskru v nás. Dech je prvním projevem naší identity při našem zrození a bude i posledním. Kultivace dechu je ideálním startem i vědomou praxí, díky které můžeme zklidnit mysl a regenerovat tělo.
  • Proveditelnost a úprava pozic dle fyzických dispozic, nebo pohybového omezení. Nečekejte od lektora uchopení vlastních hranic. Podstata lektora je inspirovat a usměrňovat, nabádat k provedení ásan, avšak i upozornit na nacítění si jak se v pozici cítíte a nejít na sílu, nebo přes bolest. Velmi často jsem byla svědkem přeceňování svých sil. Tímto způsobem porušujete to důležité pravidlo uvedeno jako první tip. Mějte na paměti, když si pozici upravíte, prožijete její lehkost, tak si vytvoříte prostor pro další pokroky a odměnou vám bude po nějakém čase, to že danou pozici provedete z lehkostí a radostí.
  • Koordinace dechu a pohybu – pozorujte svůj dech při každé pozici, ásaně. Jak dýchám nosem, kdy vydechuji přirozeně nosem, kdy pusou, kdy volně prodýchám a zda dochází nevědomě k zádrži dechu.
  • Relaxace – přichází s prvním uvolněním napjatého těla, mysl je ponořena do přítomnosti pozorováním procesu dechu a odchází při návratu mysli k starostem a záležitostem náležící minulosti, nebo budoucnosti.
  • Pravidelnost a disciplína jsou mety, které si každý musí uchopit sám za sebe a naordinovat si to tak, aby se stala adekvátní m přínosem výsledků a neodrazovala svou náročností na čas, který v dnešní době nemáme. Žijeme v čase, kdy nemáme čas.
  • Zastavení se – Meditace je blahodárný stav, který čas proměňuje a umí se z jeho sevření vymanit. Zastavte se na chvíli, na čas a udělejte si pauzu pro sebe.
  • Jóga muže být váš prám.

Marcela Zemanová 2017, částečně upraveno  MWT 2021.